Siv Laurell

Samlingsutställning Tofta konstgalleri, Huvudgalleriet 
Vernissage lördag 5 mars kl 12-1
Utställningen pågår t o m 20 mars
Välkomna!

  

                                                                  
"Mörka skyar" - ett av verken jag deltar med

https://toftakonstgalleri.se