Siv Laurell

En av mina akvareller har utvalts att ingå i
Nordiska Akvarellsällskapets
jurybedömda internetutställning
som visas 1 januari -1 april 2021

Verket jag deltar med heter "Kväll"

Klik HER for at se hela udstillingen.